• Den største katalogen i Europa + 90.000 produkter for salg

 • Best Online Wine Retailer 2016 Mer enn 100.000 fornøyde kunder

 • Å kjøpe vin online er enkelt Butikk med vin og brennevin som tilbyr forsendelse fra 48t

Vilkår og betingelser for Bruk og Salg

 1. 1. Eierskap

  1. I henhold til bestemmelsene i Artikkel 10 av Spansk Lov 34/2002, datert 11. Juli, om Informasjonssamfunnet og e-handel, er generell informasjon på nettstedet gitt nedenfor.

   Nettsidens eier er firma Drinksandco Marketplace, S.L.U. (heretter“UVINUM”), med registrert adresse på C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España og skattnr. B67043307.

   Bedriften er registrert i Barcelona bedriftsregisteret (Barcelona Companies' Registry) i volum 46017, ark 158, side B-506878, oppføring 1.

   Epostadressen til kundeservice er: support@uvinum.com.

 2. 2. Hensikt

  1. 2.1. UVINUM tilgjengeliggjøres en teknologisk plattform (heretter "NETTSIDEN") via nettsiden, apps eller andre media som kan bli etablert i fremtiden, hvor tredjeparts LEVERANDØRER (heretter "LEVERANDØRER" eller "PARTNERE") selger vin, øl, sprit, alkoholiske drikker, brus eller andre produkter og tjenester på nett til brukere (heretter "BRUKERE" eller "KUNDER").

   2.2 UVINUM kan utvide eller endre NETTSIDEN i samsvar med utviklingen og evolusjonen av sin produkter og tjenester, inkludere eller erstatte nye produkter, tjenester, aktiviteter eller innhold.

 3. 3. Vilkår og betingelser for bruk

  1. 3.1. Godtakelse av vilkår og betingelser for Bruk og Salg

   1. 3.1.1. Disse Vilkår og Betingelser for Bruk og Salg (heretter, "Vilkår og Betingelser") styrer, sammen med personvernerklæringen, BRUKERENS tilgang og bruk av NETTSIDEN, og kjøp av produkter og leie av tjenester.
   2. 3.1.2. BRUKERE må lese disse Vilkår og Bestemmelser nøyaktig hver gang de åpner NETTSIDEN, gitt at disse Vilkår og Bestemmelser kan ha blitt endret.

    BRUKEREN oppgir herved:

    1. a.) At han/hun har lest, forstått og fatter bestemmelsene som angitt her;
    2. b.) At han/hun er en myndig person for å kjøpe alkoholiske drikker i samsvar med brukerens bostedsland og har tilstrekkelig kapasitet å leie
    3. c.) At han/hun tar alle forpliktelser angitt her
    4. d.) At han/hun forstår at NETTSIDEN er en teknologisk plattform eies av UVINUM hvorfra han/hun kan kjøpe produkter fra leverandører som annonserer og selger deres produkter på den nevnte plattformen.
   3. 3.1.3. Eieren av NETTSIDEN forbeholder seg retten til å gjøre endringer til innholdet og tjenester eller oppdaterer dem til enhver tid uten å gi beskjed. Det samme gjelder for disse Vilkår og Betingelser og, generelt sett, til enhver element som utgjør NETTSIDENS design og konfigurasjon.
  2. 3.2. Tilgang til NETTSIDEN og myndighet

   1. 3.2.1. Tilgang til NETTSIDEN er gratis, med unntak av kostnadene av internettforbindelse levert av internettleverandøren valgt av KUNDEN.
   2. 3.2.2. Ettersom innholdet av NETTSIDENS tjenester involverer, sammen med andre produkter, alkoholiske drikker, er tilgangen bare tillatt til myndige personer i samsvar med forskrifter og lov i deres bostedsland. Vennligst forlat denne NETTSIDEN umiddelbart om du ikke er myndig.
  3. 3.3. Registrasjonskrav

   1. 3.3.1. Generelt sett vil det ikke være nødvendig å registrere deg som en BRUKER får å få tilgang til NETTSIDENS tjenester og innhold. Likevel vil bruk av bestemte tjenester og innhold forutsette BRUKERREGISTRASJON.
   2. 3.3.2. Informasjonen gitt av BRUKEREN må være nøyaktig, oppdatert og sant. Registrerte BRUKERE vil til alle tider være ansvarlig for å oppbevare passordet og dermed anta at skader som oppstår som følge av ulovlig bruk av det eller for sitt tildeling, avsløring eller miste det. Tilsvarende skal tilgang til begrensende deler og/eller bruk av tjenester og innhold gjort av den registrerte BRUKERENS passordet bli tilskrives BRUKEREN, som vil svare for nevnt tilgang og bruk.
  4. 3.4. Vilkår og betingelser for bruk

   1. 3.4.1. BRUKEREN forplikter seg til å bruke NETTSIDEN og alle dens innhold og tjenester på etisk måte, i samsvar med det som er fastsatt ved lov og disse Vilkår og Betingelser for Salg.
   2. 3.4.2. Dessuten skal BRUKERE forplikte seg til å bruke NETTSIDENS tjenester og/eller innhold på riktig måte og avstår fra å bruke dem for ulovlig eller kriminelle aktiviteter som bryter rettigheter av tredjepartier og/eller krenker intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter, eller av andre aktuelle lover.
   3. 3.4.3. BRUKEREN forplikter seg å ikke overføre, introdusere, avsløre eller tilgjengeliggjøre enhver slags materiell og informasjon til tredjepartier, som informasjon, innhold, meldinger, tegninger, lyd- og bildefiler, fotografier eller programvare som utgjør brudd av loven, moral, offentlig orden og disse Vilkår og Betingelser. Bare for retningslinjers skyld, og på ingen måte begrenset til eller eksklusivt for det følgende, BRUKEREN forplikter seg til å:
   1. I.- Avstå fra å introdusere eller spre innhold eller reklame av noe slag som kan være rasistisk, fremmefiendtlig, pornografisk, oppfordrer til terrorisme, krenker menneskerettigheter eller som oppfordrer til en uansvarlig bruk av alkohol.
   2. II.- Avstå fra å introdusere eller spre dataprogramvare (virus eller malware) over internettet som har mulighet til å skade informasjonssystemene til internettleverandører, deres leverandører eller andre internettbrukere.
   3. III.- Avstå fra å spre, overføre eller tilgjengeliggjøre av alle typer informasjon, element eller innhold til tredjepartier som bryter med grunnleggende rettigheter og offentlige friheter vernet etter grunnloven og internasjonale avtaler.
   4. IV.- Avstå fra å spre, overføre eller tilgjengeliggjøre for tredjeparter alle typer informasjon, elementer eller innhold som utgjør urettferdig eller ulovlig reklame.
   5. V.- Avstå fra å overføre uoppfordret eller uautorisert reklame, spam, kjedebrev, pyramidespill eller noen annen form for uønsket post, bortsett fra de områder (for eksempel kommersielle områder) som har vært utelukkende laget til slike formål.
   6. VI.- Avstå fra å introdusere eller spre falsk, tvetydig eller unøyaktig informasjon eller innhold som villeder mottakere av den slags informasjon.
   7. VII.- Avstå fra å utgi seg som andre BRUKERE ved å bruke deres registrasjonspassord til de NETTSIDENS tjenester og/eller innhold.
   8. VIII.- Avstå fra å spre, overføre eller tilgjengeliggjøre til tredjepartier noen type informasjon, element eller innhold som utgir en brudd av intellektuelle eiendomsrettigheter, patenter, varemerker eller opphavsretter som tilsvarer eller tilhører NETTSIDENS eller tredjepartiets eiere.
   9. IX.- Avstå fra å spre, overføre eller tilgjengeliggjøre av alle typer informasjon, elementer eller innhold til tredjepartier som utgjør en brudd på personvernet til kommunikasjon og personvernbestemmelser.
   10. BRUKEREN forplikter seg til å ikke holde UVINUM ansvarlig for enhver krav, bot, straff eller sanksjon som den kan være forpliktet å bære som resultat av BRUKERENS mangel å etterkomme med nevnte regler av bruk. Dessuten forbeholder UVINUM seg retten til å kreve erstatning som kan overensstemme det i slike tilfeller.
  5. 3.5. Fraskrivelse

   1. 3.5.1. BRUKER tilgang til NETTSIDEN innebærer ikke noen forpliktelse for UVINUM til å kontrollere at det ikke er noen virus, worms eller annen type malware. BRUKEREN er i alle tilfeller ansvarlig for å bruke verktøy som finner og fjerner malware.
   2. 3.5.2. UVINUM er ikke ansvarlig for skade forårsaket av programvare og apparatur av BRUKERE eller av tredjepartier når man bruker tjenester tilbudt av NETTSIDEN.
   3. 3.5.3. UVINUM er ikke ansvarlig for noen form av skade påført til BRUKEREN på grunn av telekommunikasjonsfeil eller krasjer som fører til deaktivering, annullering eller avbrudd av NETTSIDENS tjeneste når det blir levert eller før leveringen.
  6. 3.6. Innhold og tjenester tilkoblet via NETTSIDEN

   1. 3.6.1. NETTSTEDENS tilgang inkluderer tekniske koblingsapparater, kataloger og søkinstrumenter som setter BRUKEREN i stand for å åpne andre sider og portaler på internettet (heretter "Koblete Sider"). I disse tilfellene er UVINUM bare ansvarlig for innholdet og tjenester levert av koblete sider i den delen at den har effektivt kunnskap av ulovlige handlinger der eller om den ikke har deaktivert linken. Om BRUKEREN ser at det finnes en Koblete Side som har ulovlig eller upassende innhold, kan han/hun reportere dette til UVINUM uten at en sånn rapport gir en forpliktelse til å fjerne nevnte linken.
   2. 3.6.2. I overhodet ikke noe tilfellet må Koblete Nettsider forutse utføringen av formelle avtaler som sin eiere eller de ansvarlig for dem, eller representerer det noen anbefaling eller identifikasjon av UVINUM eller påstander, innhold eller tjenester levert der.
   3. 3.6.3. UVINUM har ingen kunnskap til innholdet og tjenester av Koblete Nettsider og er på grunn av det ikke ansvarlig for enhver skade gjort av ulovlige, kvalitet, daterte, utilgjengelige, feil eller ubrukeligheten av nevnte innhold og tjenester, eller for andre skader som UVINUM ikke direkte er ansvarlig for.
   4. 3.6.4. Om BRUKEREN kan åpne eller er videresendt til Koblete Sider som gjør det mulig å leie tjenester og/eller produkter, er BRUKEREN klar over og godkjenner at UVINUM bare er en formidler ved å tilrettelegge tilgangen. Som følge vil det ikke være ansvarlig, enten indirekte eller direkte, for skader av enhver type som forekommer fra gratis bruk og/eller kjøp eller leie av nevnte tredjepartiets produkter og tjenester, eller for enhver mangel på lovligheten, påliteligheten, sannheten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller oppdatert relatert til det samme. For veiledende formål, og på ingen måte fullstendig, skal UVINUM ikke være ansvarlig for: skader an enhver type som kommer fra manglende oppfyllelse med kontraktsmessige forpliktelser av tredjepartier; uærlig konkurranse eller ulovlige annonsering; svikt i at det nevnte tjenester og produkter oppfyller forventninger eller av feil av enhver type de kan ha.
 4. 4. Intellektuell og industriell eiendom

  1. 4.1. Hele NETTSIDENS innhold (dette for å dekke bare vilkårens formål og ikke utførlig, sine tekster, fotografier, grafiske elementer, bilder, ikoner, teknologi, programvare, linker og andre audiovisuelt eller lydinnhold, og sitt grafisk design og kildekoder) er eiendom av UVINUM eller tredjepartier. I ingen tilfellet blir disse rettigheter tildelt til BRUKEREN i henhold til gjeldende intellektuelle eiendomsforskrifter.

   4.2. Merkene, varenavn og kjennemerker eies av UVINUM eller tredjepartier og tilgang til NETTSIDEN kan ikke tolkes som å tillegge noen rettigheter når det gjelder det samme.

   4.3. Ved å godta disse Vilkår og Betingelser, tildeler BRUKEREN herved til UVINUM, kostnadsfritt og eksklusivt, alle rettigheter av bruk med henhold til artikler, kommentarer og meninger (heretter "Innhold") som BRUKEREN publiseres eller autoriseres på NETTSIDEN. Den nevnte tildeling er forstått som å dekke brukere over hele verden, uten noen begrensing, og for den maksimale perioden angitt av den Spanske Kongelige Lovgivningen 1/1996, datert den 12. April, vedtatt av den Konsoliderte Lovgivningen på Intellektuell Eiendom, regulerende, oppklarende og sammenføre den nåværende lovbestemmelser. UVINUM kan utøve rettigheten til å reprodusere, transformere, distribuere og offentliggjøre Innholdet som angitt i nevnt lovgivning.

   4.4. BRUKEREN, som herved angir å ha alle intellektuelle eiendom over nevnte artikler, kommentarer og meninger, forplikter seg til å ta ansvar eller svare på enhver krav, inkludert erstatning for skader som kan være gjort mot UVINUM av en tredjepart som synes at hans/hennes rettigheter har blitt krenket av handlinger som oppstår av BRUKERENS forpliktelse enten direkte eller indirekte under disse Vilkår og Betingelser.

   4.5. I tillegg forplikter BRUKEREN seg til å beskytte UVINUM fra ethvert ansvar for skader som UVINUM eller en tredjepart kan lide som følge av å gi riktig form til overdragelse av rettigheter under denne klausulen.

   4.6. UVINUM tar ikke på seg ansvar for de intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter som LEVERANDØREN inkluderer i informasjonen om salg av produktet eller tjenesten, publisert på plattformen som er eid av UVINUM.

 5. 5. Vilkår og betingelser for salg

  1. 5.1. Programmets område

   1. 5.1.1. Disse Vilkår og Betingelser for Salg gjelder kjøpstransaksjoner gjennomført mellom BRUKERE og LEVERANDØRER som annonserer og selger sine produkter over plattformen eid av UVINUM når LEVERANDØREN ikke har etablert spesifikke vilkår og betingelser for salg.

    For det formålet av disse Vilkår og Betingelser skal LEVERANDØREN være forstått som de leverandører som annonserer og publisere sine produkter på NETTSIDEN eid av UVINUM. Dessuten tilbyr UVINUM ekstra tjenester til den teknologiske plattformen, som betaling, kundestøtte og, hvor nødvendig, logistiske tjenester.

   2. 5.1.2. Dessuten, disse vilkår og betingelser av Salg gjelder de innkjøpene gjort av BRUKERE for hvilke UVINUM fungerer som LEVERANDØREN.
   3. 5.1.3. Vilkårene og betingelsene som er angitt i disse Vilkår og Betingelser er minimumskravene og kan forbedres av LEVERANDØREN, og da vil forbedringene råde over disse Vilkår og Betingelser for Salg.
   4. 5.1.4. Med henhold til plattformens egenskaper, garanterer UVINUM ikke den totale tilgjengeligheten av produkter på tiden til kjøpet, uavhengig av mottakelse av en ordrebekreftelse via epost. Om LEVERANDØREN ikke har produktet på lager, og BRUKEREN ønsker ikke å endre nevnt produktet, skal produktprisen bli fullt tilbakebetalt, eller gitt kreditt for det samme totalen på BRUKERENS UNIVUM konto. UVINUM skal effektuere delvis eller fullstendig tilbakebetaling ikke senere en 14 kalenderdager etter BRUKERENS forespørsel til tilbakebetaling.
  2. 5.2. Betalingsprosess

   1. Prosessen for å kjøpe produkter på NETTSIDEN er som følgende:

    5.2.1. Start prosessen ved å klikke på "Kjøp" knappen som vises ved siden av hvert produkt.
   2. 5.2.2. Velg produktenheter som BRUKEREN ønsker å kjøpe. Han/hun må klikke på "Forsendelsesinformasjon" i handlekurven og oppgi den korrekte adressen hvor han/hun ønsker å motta ordren, og må da klikke på "Legg inn ordre" knappen.
   3. 5.2.3. Om BRUKEREN har en rabatt eller gavekort, må han/hun legge dette til handlekurven i angitt plass ("Jeg har en gavekort"). Om BRUKEREN ikke gir gavekortet i nevnt plass og ordren er gjort uten rabatt, kan han/hun ikke kreve at rabatten blir anvendt etter ordren er bekreftet.
   4. 5.2.4. BRUKEREN kan se navnet av bedriften som skal levere ordren i seksjonen som heter "Din ordre", sammen med den forventende leveringsinformasjonen og tjenestens kostnader, som blir tilføyd til den totale ordrekostnader. Etterpå må han/hun klikk på "Fortsette". Det kan skje at på grunn av logistisk fleksibilitet den nevnte leveringsbedriften ikke er den som faktisk gjør leveransen.
   5. 5.2.5. BRUKEREN må velge en av de betalingsmulighetene som UVINUM tilbyr
   6. 5.2.6. Til slutt må BRUKEREN klikke på knappen "Betal trygt". BRUKEREN skal motta en bekreftelse av enhver ordre gjennom en melding som vises på skjermen og en epost som sendes til adressen oppgitt tidligere. Alle produkter på NETTSIDEN er markedsført i samsvar med UVINUM LEVERANDØRENS salgskataloger.
   7. 5.2.7. BRUKEREN aksepterer ansvar for korrekt og nøyaktig innføring av produktets leveringsinformasjon. På samme måte aksepteres UVINUM ikke ansvar for levering som ikke er gjort på grunn av feil informasjon.
   8. 5.2.8. Ordrebeskrivelsen er det som er inkludert i den tekniske beskrivelsen av produktet. LEVERANDØREN vil være ansvarlig for enhver uoverensstemmelse mellom det kjøpte produktet og det som er annonsert på plattformen.
   9. 5.2.9. Om betalingen skjer via bankoverføring, kan UVINUM ikke forsikre at produktprisen forblir det samme etter 48 timer eller at det er tilstrekkelig på lager.
   10. 5.2.10. UVINUM-plattformen tilbyr BRUKERE en kjøpstjeneste for produkter som kan bli brukt av enten individer eller bedrifter. UVINUM tillater ikke videresalg av disse kjøp eller noen dokumentasjon. BRUKEREN er fullstendig ansvarlig for den type handlinger, og unntar UVINUM for enhver ansvar når det handler om videresalg av disse produkter. Om BRUKEREN er en bedrift, gjelder ikke forbrukerslovgivningen til den slags BRUKER. Det betyr at, for eksempel men ikke begrenset til, angreretten ikke gjelder.
  3. 5.3. Pris

   1. 5.3.1. Alle priser og moms på forbruket av produktene annonsert på NETTSIDEN er indikert av LEVERANDØRENE. UVINUM skal overvåke kjøpsprosessen for å se at ingen feil blir gjort, men aksepterer ikke ansvar for at informasjonen levert av LEVERANDØRER er korrekt.
   2. 5.3.2. Priser vil være angitt i Euro og valutaen som tilsvarer den av forbrukerens bostedsland. UVINUM vil til enhver tid anvende valutakursregler som er etablert av markedet.
   3. 5.3.3. Det kan skje at LEVERANDØREN gjør en feil i å skrive inn produktprisen. Om feilen er betraktelig forskjellig (50% eller mer med henhold til utsalgsprisen) og om ingen røverpris er involvert, forbeholder UVINUM seg retten til å kansellere ordren på BRUKERENS forespørsel uten kostnader for UVINUM eller LEVERANDØREN.
  4. 5.4. Betalinger

   1. 5.4.1. BRUKEREN kan betale for kjøp gjort gjennom midlene levert av UVINUM på NETTSIDEN, som angitt i seksjonen som handler om kjøp. Uansett tilfellet skal de brukte systemene garantere trygt betaling. UVINUM skal da betale LEVERANDØREN.
   2. 5.4.2. UVINUM forbeholder seg retten til å bruke tredjepartiets midler for elektroniske betalinger og/eller finansinstitusjoner for å administrere betalinger gjort av BRUKERE av NETTSIDEN, i samarbeid med betalingsleverandørens midler.
   3. 5.4.3. UVINUM har ingen tilgang til bankinformasjonen koblet til BRUKERENS betalingsmåte og har ingen kunnskap til, og registrer ikke, denne informasjonen under betalingstransaksjonen.
   4. 5.4.4. UVINUM forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere på sitt skjønn, etter å varsle KUNDEN, ordre som kan være: (i) ukorrekt eller inneholder åpenbare produktfeil, (ii) inneholder unøyaktigheter eller åpenbare feil i prissetning på SIDEN, eller (iii) enhver mistenksomhet av svindel eller av å ha gitt åpenbart falskt, ufullstendig eller unøyaktig informasjon av BRUKERE.
   5. 5.4.5. UVINUM forbeholder seg retten til å forespørre at en kopi av kortet brukt til å gjøre kjøpet og ID, bankavskriften, passet eller tilsvarende av BRUKEREN blir sendt via faks eller epost for å bekrefte sannferdigheten av angitt informasjon.
   6. 5.4.6. Når betaling via bankoverføring utføres, må BRUKEREN være sikkert på at detaljene gitt i ordrebekreftelsen via epost er korrekt. Som følge av det skal bankoverføringen angi kontonummeret hvor overføringen skal bli gjort til, beløpet og en referanse som må bli brukt for å fremskynde godkjenningsprosessen av ordren. Ordren blir behandlet etter full betaling er gjort. Leveringsinformasjonen rapportert til BRUKEREN vil bli beregnet fra mottakelse av det hele beløpet. Ordren gjort via bankoverføring er gyldig i 48 timer. Enhver betaling gjort etter den tiden kan bli endret med henhold til pris og tilgjengelighet.
   7. 5.4.7. Dersom en faktura er forespurt for de kjøpte produkter, må BRUKEREN herved uttrykkelig autorisere LEVERANDØREN til å sende den i digitalt format og i en lovlig valuta i LEVERANDØRENS bostedsland.
   8. 5.4.8. Om betalingen er gjort via PayPal og om en samlingsavtale er iverksatt med PayPal ved å klikke "Husk PayPal-informasjon", kan BRUKEREN kansellere denne avtalen ved å gå til hans/hennes brukerkonto fra "Min konto -> Endre Profil" eller ved å gå til PayPal-kontoen og kansellere avtalen. BRUKEREN sier herved at under disse omstendigheter BRUKER informasjon blir behandlet av PayPal.
   9. 5.4.9. UVINUM og LEVERANDØREN påtar seg ikke ansvar for enhver BRUKER ordre som er underlagt spesielle vilkår og kostnader på importen av alkoholiske produkter, for eksempel, avgifter på forbruk, videresalg eller import til leveringslandet, som, men ikke begrenset til, særavgifter. BRUKEREN er ansvarlig for å rapportere og behandle nødvendig dokumentasjon i samsvar med lovene som gjelder i leveringslandet for å deklarere import av nevnte produkter om disse er forskjellig av de i LEVERANDØRENS landet. UVINUM og LEVERANDØREN betaler ikke for og behandler ikke disse avgifter for det BRUKEREN er ansvarlig. Om et slikt krav oppstår og BRUKEREN nekter å betale avgiftene, skal UVINUM ikke tilbakebetale ordren til BRUKEREN.
  5. 5.5. Forsendelse- og leveringskostnader

   1. 5.5.1. Utsendelsekostnader for BRUKER ordre må bli betalt av BRUKEREN, med mindre annet uttrykkelig er angitt.
   2. 5.5.2. UVINUM eller, hvor relevant, LEVERANDØREN, skal angi forsendelseskostnader i ordreprosessen. Disse kostnadene må bli godkjent av BRUKEREN før ordren blir akspetert, med unntak av når de er inkludert i prisen. UVINUM skal angi enhver ekstra kostnad som medføres i kjøpsprosessen på forhand.
   3. 5.5.3. UVINUM eller, hvor relevant, LEVERANDØREN skal informere BRUKEREN av de forventende leveringsdatoer for ordren under kjøpsprosessen. Leveringsdatoer angitt i ordren er bare beregninger og er gitt i arbeidsdager. LEVERANDØREN skal behandle ordren av BRUKEREN innen 48 arbeidstimer etter betalingen er utført, bortsett fra spesifikke tilfeller hvor LEVERANDØREN eller UVINUM angir at flere dager er nødvendig for å forberede ordren eller å kjøpe produktet. UVINUM er ikke ansvarlig for noe forsinkelser i den forventende leveringsdato.
   4. 5.5.4. BRUKEREN er ansvarlig for å kontrollere ordren på tiden av leveranse og for å gjøre enhver krav eller klage på samme tid som BRUKEREN synes er berettiget, som produktfeil eller fravær av bestemte produkter. Om BRUKEREN ikke informerer kureren når leveringen skjer og på det relevante dokumentet (følgeseddelen) av noen problem med den mottatte ordren (feil, fravær, ukorrekte produkter), er UVINUM og LEVERANDØREN ikke ansvarlig for enhver krav eller kostnader som kommer fra et senere krav. UVINUM kan spørre om fotografier som bekrefter krav gjort av BRUKEREN med henhold til en leveringshendelse og kan gi disse til LEVERANDØREN.
   5. 5.5.5. Ordrelogistikken er laget av LEVERANDØREN eller, hvor relevant, leverandører valgt av LEVERANDØREN for å levere tjenesten. Det omfatter at UVINUM ikke er del av dette prosessen i det hele tatt. UVINUM påtar seg ingen ansvar fra enhver unnlatelse av å overholde plikten nevnt i denne klausulen eller ved en handling av de som utfører logistikken, uten fordommer til enhver steg UVINUM kan ta for å bistå med løsninger for problemer som allerede har oppstått om partiene ønskerl det. Om UVINUM har ansvar for den logistikke administrasjonen, skal BRUKEREN bli informert på forhånd.
   6. 5.5.6. Ordrene blir levert på leveringsadressen oppgitt av BRUKEREN i ordreskjemaet, så lenge adressen er bekreftet innenfor leveringsområder på Plattformen. For dette formålet er BRUKERE herved informert at det kan være LEVERANDØRER som ikke aksepterer PO boks som leveringsadressen, i dette tilfellet skal BRUKEREN blir informert på forhånd og ordren blir kansellert med mindre BRUKEREN kan gi et alternativt adresse i samme området. UVINUM påtar seg ikke ansvar om leveringen ikke kan utføres på grunn av unøyaktig eller falskt informasjon gitt av BRUKEREN for dette formålet, eller for omstendigheter som gjør at leveringen ikke kan skje utenom leveringsbedriftens kontroll, som fravær av adressen.
   7. 5.5.7. Ordren blir levert så fort som mulig og, i enhver tilfellet, ikke senere en tretti (30) kalenderdager fra datoen ordrebekreftelsen ble sendt. Selv om ordren inneholder en forventet leveringsdato, forbeholder LEVERANDØREN seg rettighet til å endre datoen så lenge BRUKEREN og UVINUM blir informert på forhånd. Leveringsdatoen på ordren er bare informativt og ingen kontraktsforpliktelse. Så lenge produktet ikke har blitt sendt og/eller den totale leveringstid fra betalingen overskrider 30 kalenderdager, kan BRUKEREN kansellere ordren uten kostnader og få prisen tilbakebetalt.
   8. 5.5.8. Leveringer er gjort på arbeidsdager (mandag til fredag) i arbeidstid (9.00 - 19.00). Dessverre blir leveringer ikke gjort i helger, utenom arbeidstiden eller på høytidsdager, uavhengig av BRUKERENS forespørsel i ordren eller i noen kommunikasjon med UVINUM-teamet.
  6. 5.6. Uttak og Retur

   1. 5.6.1. Ordre kan bli kansellert uten ytterlige kostnad til det tidspunktet hvor leveringen er forberedt for forsendelse til BRUKEREN. Om BRUKERENS kanselleringsforespørsel kommer etter at ordren er forberedt, blir kanselleringen betraktes som en retur av BRUKEREN.
   2. 5.6.2. BRUKEREN kan fritt trekke seg fra kjøpskontrakten uten å gi noen grunn innen fjorten (14) arbeidsdager etter mottak av produktet. Kvitteringen av produktets mottakelse vil tjene for å beregne nevnte fjorten (14) dager.
   3. 5.6.3. For å utøve angreretten, må BRUKEREN skrive til support@uvinum.com fra epostadressen brukt for kjøpet og ordrenummeret for identifikasjon. UVINUM svarer til BRUKEREN med nøyaktige instruksjoner om hvordan å utøve angreretten. Dessuten kan BRUKEREN bruke modellen for angrerett via: standardskjema-angreretten-uvinum
   4. 5.6.4. BRUKEREN skal betale leveringskostnader og skal foreta stegene involvert i retur av produktet. Produktet må bli pakket og sendes på trygt måte sånn at produktet blir returnert i en perfekt tilstand. BRUKEREN er ansvarlig for feil eller skade på produktet tilført i denne prosessen.
   5. 5.6.5. I tilfellet angreretten blir utøvd, skal UVINUM tilbakebetale ordrens hele beløpet utenom mulige inkassokostnader som vanligvis blir administrert av UVINUM eller LEVERANDØREN, eller betalingsmidler brukt av BRUKEREN for å kjøpe produktet, ikke senere en FJORTEN (14) kalenderdager etter KUNDENS returnerte produktet er kontrollert av UVINUM eller LEVERANDØREN.
   6. 5.6.6. UVINUM skal bare akseptere retur av produktet når bruken har vært begrenset til å sjekke at den fungerer på korrekt måte av BRUKEREN, i samsvar med gjeldende regelverk.
   7. 5.6.7. UVINUM aksepterer ikke returer av produkter som har blitt nedbryt i KUNDENS ansvar.
   8. 5.6.8. Produkter må bli returnert av KUNDEN i dens originale pakningen og i perfekt stand (dvs. uten skader og rent) og må sendes til stedet som UVINUM angir i instruksjonene som er sendt til KUNDEN. Dessuten må pakken være fullstendig og helt identifisert for å kunne se hvem som har sendt den. Om produktet ikke blir sendt som beskrevet her skal det føre til kostnader som i alle tilfeller blir betalt av KUNDEN.
   9. 5.6.9. Tilbaketrekking gjelder ikke i omstendighetene omtalt av Artikel 103 av Spansk Kongelig Lovgivende Resolusjon 1/2007, datert den 16. November, vedtatt Konsoliderte Lovgivning av Generelle Forbruker og Bruker Forsvarslov. Bare for rettningslinjer, og ikke i noen tilfellet omfattende, retur av tilpassende eller bedervelige produkter er ikke dekket, uten å motsi det foregående. I tvil må KUNDEN ta kontakt med UVINUM.
   10. 5.6.10. Om det skjer en feil i leveransen eller produktet, skal LEVERANDØREN, gjennom formidling av UVINUM, forplikte seg å erstatte produktet med en som er helt likt, så lenge den er tilgjengelig. LEVERANDØREN betaler for retur og forsendelseskostnader. Om det ikke er mulig å erstatte produktet skal prisen bli tilbakebetalt innen 14 kalenderdager. Vennligst ta kontakt med oss på det følgende nummer eller eposten om du ønsker å returnere et produkt: +44 2035140552 of support@uvinum.com
  7. 5.7. Uvinum-Poengprogram

   1. UVINUM har ett lojalitetsprogram för sina kunder som kallas "UVINUM-poäng".

    5.7.1. Å tjene poeng: BRUKEREN mottar €1 (poeng) forholdsvis for hvert €75 av kjøpene gjort på UVINUM, med et maks av €20 per ordre. Den totale antallet poeng opptjent vil samsles i BRUKER kontoen på UVINUM som kreditt til fordel for BRUKEREN og kan bli brukt i fremtidige kjøp.
   2. 5.7.2. Innsamlede poeng forfaller etter 6 måneder etter ordrebekreftelsens dato.
   3. 5.7.3. Om en ordre blir annullert (som resultat av en falsk handling eller en hendelse), skal disse kredittpoeng bli fjernet fra BRUKEREN bortsett av når de allerede er brukt. Om ordren blir endret enten oppover eller nedover, blir kreditten ikke beregnet på nytt.
   4. 5.7.4. BRUKEREN kan bruke oppnådde poeng uhindret på alle kjøp via UVINUM. Poengene vil bli betraktet som gyldig betalingsmiddel. Betalinger kan gjøres bare i poeng eller blandet (poeng og euro).
   5. 5.7.5. BRUKEREN skal motta en regning for totalverdien av kjøpte produkter, uavhengig bruk av poeng i ordren.
   6. 5.7.6. Poeng er ikke kompatibel med andre tilbud på UVINUM.
  8. 5.8. Momsfritte Ordre

   1. 5.8.1. Foreløpige krav:

    LEVERANDØRER på UVINUM kan av og til fakturere uten moms. I dette tilfellet gjelder de følgende vilkår:

    For ordre av mer enn 60 flasker eller "big" import ved skjønn av LEVERANDØREN

    BRUKEREN må ta kontakt med UVINUM for å spørre om nevnte regningen før å foreta ordren og LEVERANDØREN må være forberedt på å utstede en slik regning.

    BRUKEREN må ha en gyldig intra-EU momsnummer.

   2. 5.8.2. Fremgangsmåte:

    LEVERANDØREN skal utstede en proformafaktura uten moms som inneholder respektive produkter og forsendelsekostnader.

    BRUKEREN skal bruke denne proformafakturaen for å informere tollstedet i landet av leveranse at det vil motta produktene som angitt i fakturaen.

    Tollere må da utgi en dokument som autoriserer importen.

    LEVERANDØREN skal autorisere forsendelsen etter å ha mottatt stemplet tolldokument og momsfritt betaling.

    LEVERANDØREN skal vedlegge "Faktura og Toll Forenklet Dokument" til produktene og BRUKEREN må returnere en kopi av dette med BRUKERENS firmastempel.

  9. 6. Beskyttelse av personlig data og informasjonskapsler

   1. Alle brukere forplikter seg til å overholde NETTSIDENS personvernerklæring i samsvar med det som er beskrevet i seksjonen: https://www.uvinum.no/personvern

    Dessuten, denne NETTSIDEN bruker sin egen tredjepartiets informasjonskapsler: https://www.uvinum.no/cookies

  10. 7. Fraskrivelse

   1. 7.1. All informasjon publisert på NETTSIDEN, inkludert for veiledende formål men ikke begrenset eller eksklusivt til produktbeskrivelse, tilgjengelighet og pris, er levert av LEVERANDØREN. UVINUM begrenser seg selg i å annonsere LEVERANDØRENS produkter og tilgjengelighet for å tilrettelegge kjøp og betaling av det. Dermed leverer UVINUM bare en formidlertjeneste.
   2. 7.2. LEVERANDØREN har tildelt intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter til UVINUM for produktene tilbydd og annonsert på Plattformen, for å selge dem på korrekt måte, og erklærer herved å selv være i besittelse av alle fullmakter og lisenser for dett formålet, og dermed beskytte UVINUM fra alle form av ansvar i dette sammenhenget.
   3. 7.3. LEVERANDØREN holder alle kommersielle distribusjonrettigheter til å sub-distribuere på UVINUM. UVINUM aksepterer overhodet ingen ansvar.
   4. 7.4. Til tross for det foregående, vil UVINUM utøve maksimalt aktsomhet i valget av LEVERANDØRER og eventuelt verifisere at LEVERANDØREN oppfyller kravene til å presentere sine tjenester eller levere de aktuelle produktene.
   5. 7.5. Bildene som illustrerer produktene annonsert på NETTSIDEN er levert av våre LEVERANDØRER og spesielle foretak er gjort for å unngå enhver form av feil. Likevel kan BRUKEREN rapportere feil han/hun finner til UVINUM via kundestøtte og UVINUM skal løse problemet så fort som mulig.
   6. 7.6. UNIVUM begrenser seg selv til å publisere informasjon gitt av LEVERANDØREN, men kan ikke garantere at dette er riktig og sant.
   7. 7.7. UVINUM påtar seg ingen ansvar for linker og innhold til NETTSIDER eid av tredjepartier som kan være inkludert av UVINUM for å gi BRUKERE mer informasjon. Om BRUKERE åpner disse linkene er han/hun utsatt for vilkårene og betingelser for bruk og/eller salg og personvernerklæringen av disse nettsidene.
   8. 7.8. Når det gjelder internasjonale leveringer er det dokumentavgiften for produktene levert av LEVERANDØREN til BRUKEREN som gjelder i (LEVERANDØRENS) bostedsland. BRUKEREN er ansvarlig for å behandle kostnadene involvert i noen endring av formaliteter relatert til dokumentavgiften.
  11. 8. Klausulens Ugyldighet

   Om noen av de klausulene i disse Vilkår og Betingelser blir erklært enten fullstendig eller delvis ugyldig, påvirker enhver ugyldighet nevnt klausulen, eller en del av den som er påvist ugyldig. Dermed forblir resten av Vilkår og Betingelser gyldig og den delen eller hele klausulen som er erklært ugyldig er ikke lenger del av nevnt Vilkår og Betingelser.

  12. 9. Gjeldende lov og jurisdiksjon

   Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Spania.

   For å løse konflikter eller fornekte nogen annen jurisdiksjon, må partene sende in etter eget valg eller domstolene i ditt bosted.

   9.1. EU-kommisjonen tilbyr en alternativ platform for å løse tvister, enhver forbruker kan benytte seg av den ved følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.
   For enhver informasjon kan du ta kontakt med support@uvinum.com.

Uvinum también está disponible en tu idioma. Acceder a Uvinum en Español. » Cerrar [x]